четвъртък, 30 януари 2014 г.

LED система прикачена към обувките


Сега остава въпроса защо му е на човек да прави това и има ли изобщо някакво приложение?