петък, 27 септември 2013 г.

Неограничените възможности на ЛЕД Осветлението

LED osvetlenie
Разберете как ЛЕД осветлението може да промени всяко пространство, независимо от неговото предназначение. Независимо да ли говорим за хотел, офис или пък жилище, ЛЕД осветлението предлага безкрайни възможности за по-функционално и икономично осветление.

сряда, 11 септември 2013 г.

Led Осветление: Защо точно тази технология има потенциал да превземе пазара на осветлението?

Светодиодите са полупроводников източник на светлина, който се използва в най-различни устройства като сигнални лампи, „smart” телефони и други. В самото начало LED технологията, която е въведена в началото на 60-те години на миналия век, се състои само от многоцветни светлини с ниска интензивност. С развитието през годините се достига до съществено разширяване на спектъра на излъчваната светлина. Днес светодиодните лампи (или както са по-популярни днес LED лампи) са способни да излъчват ултравиолетови, инфрачервени и видими лъчи.